PANTASEMIA TERMINU „NORMA”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

PENTASEMY OF THE TERM ‘NORM’

Abstract

Autor bada odniesienia przedmiotowe terminu „norma”. Termin „norma” ma pięć znaczeń. Po pierwsze – termin „norma” oznacza „zdanie deontyczne”; po drugie – termin „norma” oznacza „sąd deontyczny”; po trzecie – termin „norma” oznacza „wypowiedź deontyczną”; po czwarte – termin „norma” oznacza „stan rzeczy deontyczny” i po piąte – termin „norma” oznacza „noemat deontyczny”.
In this paper the author investigates the semantics of the term ‘norm’. The term ‘norm’ is pentasemic. First, the term ‘norm’ means “deontic sentence”; second, the term ‘norm’ means “deontic proposition”; third, the term ‘norm’ means “deontic utterance”; fourth, the term ‘norm’ means “deontic state-of-affairs”; fifth, the term ‘norm’ means “deontic noema”.

Description

Sponsor

Keywords

norma, norm, zdanie deontyczne, deontic sentence, sąd deontyczny, deontic proposition, wypowiedź deontyczna, deontic utterance, stan rzeczy deontyczny, deontic state-of-affairs, noemat deontyczny, deontic noema

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 5-11.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego