Poland towards the migration crisis of 2015–2016

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Polska wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016

Abstract

The migratory pressures brought to bear on the European Union member states since the early 2015 have deepened differences of approach to addressing the migration crisis, especially as regards the quota system adopted in September 2015. The paper presents Poland’s position on the escalating crisis, its arguments for abandoning the open door policy on immigration as well as the political and legal measures undertaken by Poland.
Presja migracyjna, jakiej państwa członkowskie Unii Europejskiej doświadczają od początków 2015 r., skutkuje w pogłębiających się różnicach w podejściu do problemu imigrantów, dotyczących zwłaszcza tzw. systemu kwotowego uzgodnionego we wrześniu 2015 r. Niniejszy artykuł prezentuje stanowisko Polski wobec narastającego kryzysu, uzasadniające konieczność odejścia od nieograniczonego przyjmowania imigrantów, a także ukazuje podjętą przez Polskę aktywność polityczną i prawną.

Description

Sponsor

Keywords

migration crisis, refugees, European Union, Poland, relocation, kryzys migracyjny, uchodźcy, Unia Europejska, Polska, relokacja

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 75-87.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego