Treść rocznika trzynastego. Drugie półrocze (1933) RPEiS 13(3-4), 1933

Loading...
Thumbnail Image

Date

1933

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Spis treści

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 13, 1933, z. 3, s. III-XI

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego