Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1975

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Some New Methods in Research of the Structure and Dynamics of the Demographic Process in the GDR

Abstract

The purpose: of this paper is to present some numerical methods for objective determination of more homogeneous phases in demographic processes in GDR. from 1947 to 1973. Periods described by 12 attributes are the subject of discrimination. Such an approach opens new possibilities in time series analyses. Several taxonomie algorithms were used, along with two completely new numerical methods. Using these methods, the authors mark out substantially different phases in the development of demographic processes in GDR.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 3, s. 89-103

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego