China’s influence on Taiwan’s media and politics

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Wpływ Chińskiej Republiki Ludowej na media i politykę republiki chińskiej na Tajwanie

Abstract

Taiwan’s democracy and freedom of the press provide the Chinese authorities with an opportunity to use Taiwanese businessmen to influence Taiwan’s media outlets and politics. China uses three inter-related strategies to influence Taiwan’s media in this way: persuading businessmen with pro-China views to purchase Taiwanese media outlets, pressuring existing media owners, and placing advertisements in Taiwan’s media in order to purchase political influence. In addition, the Chinese government also employs cyber-propaganda strategy to attack Taiwanese political parties and politicians.
Tajwańska demokracja oraz wolność prasy stwarzają możliwości dla władz Chińskiej Republiki Ludowej, aby poprzez tajwańskich biznesmenów, wpływać na treści prezentowane w mediach i konsekwentnie na politykę Tajwanu. Władze ChRL używają trzech powiązanych ze sobą strategii wywierania wpływu na tajwańskie media: nakłaniając pro-chińskich biznesmenów to zakupu tajwańskich mediów, naciskając na istniejących właścicieli mediów oraz umieszczając reklamy w tajwańskich mediach w celu uzyskania wpływu politycznego w zamian za przychody z tytułu publikowania ów reklam. Dodatkowo rząd ChRL używa specjalistów od cyberpropagandy, w celu atakowania konkretnych partii politycznych oraz polityków na Tajwanie.

Description

Sponsor

Keywords

Taiwan, self-censorship, freedom of the press, cross-strait, cyber-propaganda, Tajwan, autocenzura, wolność prasy, cyber-propaganda

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 173-190.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego