Próba wykorzystania sprawozdawczości rolniczych spółdzielni produkcyjnych do ekonometrycznej analizy ich działalności

Loading...
Thumbnail Image

Date

1964

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

An Attempt to Making Use of the Reports of Agricultural Cooperative Societes for an Econometric Analysis of their Activity

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 26, 1964, z. 3, s. 181-202

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego