Wina jako motyw uzyskania Bożej pomocy w psalmach suplikacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Guilt as a Motive for Obtaining God's Help in Ps.ilms of Supplication

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 21, 2007, s. 43-60

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego