Zróznicowanie regionalne wyników wyborów parlamentarnych w Polsce z dnia 19 września 1993 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Regional differentiation of the results of the Polish parlamentary elections of 19 September 1993

Abstract

The article aims at describing the regional differentiation of the turnout and of the support for major political parties in the parliamentary elections of 19 September 1994. Having analysed the aforesaid differentiation, one may note voividships with a consistently high (Wielkopolska, Małopolska) and consistently low electoral turnouts. Compared to the elections of 1991, the support for the Democratic Left Alliance has grown considerably throughout the whole country except the Zamosc voivodship, whereas the support for the Democratic Union has increased only in 7 voivodships (including the Poznań voivodship). One of the principal axes of competition was between peasant parties (PSL, PSL-PL) and townspeople parties (the Democratic Union, the Liberal Democratic Congress, the Labour Union).

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 2, s. 135-146

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego