Radomir Miński, Aktualność myśli Roberta Michelsa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 334.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 212-215.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego