Proces zmniejszania się użytków rolnych i jego tendencje rozwojowe w południowo-wschodnich województwach Polski (w latach 1960-1970)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1973

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Process of Lessening Farmland Resources and its Developmental Tendencies in the Years 1960 -1970

Abstract

The present paper is devoted to the problems of diminishing of farmland resources as a result of industrial and urban processes. The size and tendencies in the range of diminishing of cultivated area and arable land in Poland in the years 1960 - 1970 have been shown. The problem of lessening of farmland resources as a result of the expansion of industry, building and transport in the south-eastern part of Poland, that is in the districts of Katowice, Kraków, Lublin and Rzeszów, has been presented in detail. In the present paper an argument was presented that a large area of farmland has been excluded from agricultural production as a result of inrational land administration.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 3, s. 207-219

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego