Kierunki ewolucji rachunkowości w trzydziestoleciu Polski Ludowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1976

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Development Trends of Accounting during 30 Years of the Polish People's Republic

Abstract

In the development of the accounting we may distinguish two main trends, namely: — at the enterprise scale, the integration with the operative evidence as will as with other kinds of the registration of quantitative and qualitative facts — at the national scale, the integration with the system of national accounting.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 38, 1976, z. 2, s. 125-134

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego