Sprawozdania i informacje RPEiS 42(2), 1980

Loading...
Thumbnail Image

Date

1980

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Reports and information RPEiS 42(2), 1980

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Sprawozdania i informacje, Reports and information

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42, 1980, z. 2, s. 383-392

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego