Kronika

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Abstract

BYŁ OPOKĄ DLA KOŚCIOŁA W POLSCE. SYMPOZJUM W AULI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO ANTONIEGO BARANIAKA

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 17, 2004, s. 305-308

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego