Działalność naukowo-dydaktyczna Prof. UAM dr hab. Danieli Słowiej (w piątą rocznicę śmierci)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przypomnienie sylwetki, przedwcześnie zmarłej w 2000 г., prof. UA M dr hab. Danieli Sołowiej - wybitnego geografa, specjalisty z zakresu geografii fizycznej kompleksowej, przedstawienie Jej wkładu w rozwój teorii i metodologii ekologii krajobrazu oraz geografii turyzmu i rekreacji. Opracowanie stanowi próbę syntetycznego ujęcia zarówno działalności naukowo- -badawczej, dydaktycznej, jak i społecznej prof. Sołowiej (w organizacjach, towarzystwach naukowych). Zawiera także wykaz ważniejszych publikacji i opracowań z bogatego dorobku, liczącego 108 prac, które powstały w ciągu 29 lat działalności zawodowej D. Sołowiej.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 56, 2005, s. 15-36

ISBN

83-7063-456-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego