Prawo obszarów morskich i podmorskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ehrlich, Ludwik

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The Law of the Sea and its Subsoil

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

prawo obszarów morskich i podmorskich

Citation

Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 21, 1959, z. 4, s. 1-29.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego