65 lat działu socjologicznego „Ruchu"

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Sixty-five years of sociological division of „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"

Abstract

The article sketches the history of the sociological division of „Ruch Prawniczy. Ekonomiczny i Socjologiczny". The author presents the founders of the periodical, its editorial arrangement over the years, as well its authors and subjectmatter characterization of the periodical. She also includes qualitative and quantitative evaluation and statistics concerning the authors and publications of the Periodical.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 1, s. 161-173

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego