Międzynarodowe organizacje muzułmańskie (wybrane zagadnienia prawnomiędzynarodowe)

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

International Muslin organizations (chosen international law problems)

Abstract

During last decades we can assist to a growth of international role of the Islam. The Islam which since XVIIth century was gradually losing its positions under the pression of European countries is now recovering its importance after some radical transformations in the first half of XXth century. The author discusses the origin and contemporary legal aspects of Muslim organizations paying particular attention to the Organization of the Islamic Conference and to the Muslim World League.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 59, 1997, z. 1, s. 27-43.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego