System informacji marketingowej, obszary decyzji i źródła informacji

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Marketing informations system, decision areas and information sources

Abstract

The article demonstrates problems related to the design of an information system for a company. It is found that the effectiveness of the system is determined by the degree of correlation and compatibility with a company's environment and with the information requirements of various Management levels. The Marketing Information System (SIM) which evolved from other information systems, is a subsystem of a company's Information Management System. Modern marketing information system are strictly connected with information systems, which make possible unlimited production of information and data. The question which then arises is how to connect SIM with a company's decision areas in order to limit the production of unnecessary data.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 2, s. 53-63

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego