PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Jacek Sadomski, Konflikt zasad — ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, ss. 377.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, 2009, z. 1, s. 221-223

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego