Germany’s attitude towards the association agreement between the European Union and Ukraine

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Niemcy wobec umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina

Abstract

The author represents the opinion that before the revolution in Kiev (Euromaidan) at the turn of 2013/2014 Germany had not been interested in Ukraine. Attempts to establish closer contacts with Kiev were blocked by Moscow. The oligarchic system prevailing in the country discouraged the EU from making solemn commitments to Kiev. It was only after the Russian occupation of Crimea that Germany became more active, and with its help the association agreement between the European Union and Ukraine was concluded.
Autor reprezentuje opinię, że do czasu rewolucji w Kijowie (Euromajdan) na przełomie 2013/2014 r. Niemcy nie interesowali się Ukrainą. Próby zacieśnienia kontaktów z Kijowem blokowane były przez Moskwę. System oligarchiczny panujący w tym kraju zniechęcał również UE do podejmowania wobec Kijowa daleko idących zobowiązań. Dopiero po zajęciu Krymu przez Rosję Niemcy się uaktywnili i dzięki ich pomocy doszło do zawarcia przez Unię Europejską umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Description

Sponsor

Keywords

Germany, Ukraine, Association Agreement, Niemcy-Ukraina, umowa stowarzyszeniowa, Unia Europejska

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 89-104.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego