Analiza współzależności międzygałęziowych za pomocą metodologii strukturalnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Industrial inderdependance analysis throught structural methodology

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 53, 1991, z. 3, s. 113-132

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego