Vita perfecta. Wzorce świętości w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Praca skupia się na analizie żywotów świętych księżnych polskich wieku XIII: Jadwigi śląskiej, księżnej Kingi, księżnej Salomei, Anny śląskiej. Korzystając z wszechstronnej analizy żywotów, konstruowany jest model świętej kobiety, propagowany na dworach polskich w wieku XIII. Praca dzieli życie świętych kobiet na okresy, oddzielone momentami przełomowymi. Analizowane są praktyki ascetyczne i życie codzienne portretowanych postaci w kontekście rozważań na temat kulturowej funkcji ciała i jego roli w kobiecym postrzeganiu i doświadczaniu świętości.

Description

Sponsor

Keywords

średniowiecze, hagiografia, święte kobiety, wzorce świętości, historia kobiet, gender studies, świętość

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego