Instytut Zachodni - wielkopolski ośrodek myśli politycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Western Institute - Wielkopolska center of political thought

Abstract

The author, one of the first employees of Western Institute in Poznań, presents a history of rise of this scientific institution under the German occupation, its history in the People's Republic period and its present state, as well as its scientific output in the field of research on German politics, economic and cultural neighbourhood and - presently - on the problems of integration, especially of Western Polish territories with West European countries.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 4, s. 97-107

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego