Inność obiektem tolerancji. Kształtowanie postaw tolerancyjnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ich środowisku edukacyjnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Otherness as the Object of Tolerance. The Shaping of Tolerance Attitudes in Educational Milieus

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

otherness, tolerance, acceptance, shaping attitudes

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 23, 2009, s. 323-357

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego