Microstate and monarchy in the face of the challenges of the modern world. The political system of Liechtenstein and its specificity (an outline of the problem)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Mikropaństwo i monarchia wobec wyzwań współczesnego świata. System polityczny Liechtensteinu i jego specyfika (zarys problemu)

Abstract

The p is an attempt to analyse the functioning of the political system of monarchy and microstate in the conditions of modern processes of integration and globalisation with which we are dealing in Europe. The author attempts to analyse the functioning of the state based on an interview with the main political actor of the Duchy – HSH Alois, who since 2004, under Article 13 bis of the Constitution of the Principality, fulfils the duties of head of state. The author is also tries to draw attention to the specific features of the political system of Liechtenstein.
Przedmiotem artykułu jest próba analizy funkcjonowania systemu politycznego mikropaństwa i monarchii w warunkach współczesnych procesów integracyjnych i globalizacyjnych, z którymi mamy do czynienia w Europie. Autor podejmuje próbę zanalizowania funkcjonowania państwa, opierając się na wywiadzie z głównym aktorem politycznym Księstwa – księciem Alojzym, który od 2004 roku, na mocy art. 13bis Konstytucji Księstwa, wypełnia obowiązki głowy państwa. Autor stara się też zwrócić uwagę na specyficzne cechy systemu politycznego tego państwa.

Description

Sponsor

Keywords

Liechtenstein, microstate, monarchy, political system, Liechtenstein, mikropaństwo, minipaństwo, monarchia, system polityczny

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 93-102.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego