Reprodukcja albo wymieranie. Wybrane wskaźniki dynamiki stanu kapłańskiego Kościoła katolickiego w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Jednym z sygnałów kryzysu, w jakim znalazł się Kościół katolicki w Europie, są trudności Kościoła z odtwarzaniem (nie mówiąc o rozwoju) własnej organizacji. Ujmuje się je czasem zbiorczo jako „spadek powołań”, choć w istocie mowa tu o kilku wskaźnikach opisujących odpływ i napływ osób do stanu kapłańskiego. Wskaźniki, które mnie interesują to te mierzące rozwój liczebny kadry organizacji, takie jak: (1) liczba osób zrekrutowanych, przyjętych na pierwszy rok seminariów duchownych, (2) liczba nowowyświęconych i inkardynowanych kapłanów. Inne parametry mierzą odpływ kadr z organizacji: (3) liczba zgonów kapłanów; (4) liczba rezygnacji w trakcie studiów seminaryjnych (czyli nieudanej rekrutacji), (5) liczba rezygnacji ze stanu kapłańskiego.

Description

Sponsor

Keywords

socjologia religii, powołania kapłańskie

Citation

[w:] Kaczmarek Jerzy (red.), Między socjologią a filozofią i teologią. Księga jubileuszowa dla Profesora Józefa Baniaka z okazji siedemdziesięciolecia urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowo-badawczej, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 2019, str. 307-327.

ISBN

978-83-64902-74-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego