Problemy ludnościowe na Litwie, Łotwie i w Estonii na tle krajów Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Population Problems in Lithuania, Latvia and Estonia versus the European Union Member States

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 3/2009, s.295-318.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego