Jubileusz 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy naukowej profesora doktora Witalisa Ludwiczaka

Loading...
Thumbnail Image

Date

1980

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The 70-th Anniversary and 35 Years of Research Work of Professor Dr. Witalis Ludwiczak

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

WPiA

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42, 1980, z. 3, s. 1-6

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego