Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu 21-23 listopada 2000 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Księgarnia Św. Wojciecha

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 10, 2001, s.403-408

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego