Hard power dismisses soft power – the United States’ relations with the Iranian Islamic Republic in the shadow of the nuclear program

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Twarda siła nad miękką – relacje USA z Islamską Republiką Iranu w cieniu atomowego programu

Abstract

In the paper a correlation between hard and soft policy in relations between Iran and US is shown. These two states share a negative heritage (hostage crisis, US interference in Iranian politics, terrorism and nuclear program). Washington has decided to use hard policy methods against Iran, through numerous sanctions, without any effect in changing Iranian behaviour. The ignored sphere of soft policy is presented in the article, upon which America and Iran could achieve much more.
W artykule wskazano na korelację pomiędzy twardą i miękką siłą w relacjach amerykańsko-irańskich. Negatywne doświadczenia dominują we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi takie jak: amerykański interwencjonizm w sprawy wewnątrzirańskie, kryzys z zakładnikami amerykańskimi, terroryzm czy ostatnio irański program atomowy. Waszyngton od dłuższego czasu zajmuje stanowisko, że wobec Teheranu należy stosować twardą siłę m.in. poprzez nakładanie wielu sankcji, co jak się okazuje, nie doprowadziło do pożądanej zmiany w polityce Iranu. Jak dowiedziono w artykule, miękka siła i nie wykorzystywanie tego typu instrumentu w relacjach USA z Iranem mogłoby przynieść znacznie więcej pozytywnych efektów, aniżeli poleganie na twardej sile.

Description

Sponsor

Keywords

hard power, soft power, United States, Iran, sanctions, nuclear program, terrorism, twarda siła, miękka siła, Stany Zjednoczone, sankcje, program atomowy, terroryzm

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 27-38.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego