Formal grammar or functional sentence perspective? Some remarks about word order in Polish

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Niniejszy artykuł omawia dane korpusowe dotyczące polskiego czasownika „podobać się” w kontekście dwóch przeciwstawnych analiz szyku zdania w języku polskim: analizy formalnej (generatywnej) i funkcjonalnej. Ponadto, dane korpusowe przeciwstawione są intuicyjnym osądom zdań polskich w gramatyce generatywnej. Według podejścia generatywnego, szykiem podstawowych elementów zdania polskiego (podmiot, orzeczenie, dopełnienie) można z dużą dowolnością manipulować. Natomiast według zwolenników podejścia funkcjonalnego, szyk zdania jest ściśle określony przez pewne cechy kontekstu danej wypowiedzi: jeśli dany element zdania odnosi się do treści znanych rozmówcy, pojawia się generalnie na początku zdania; jeśli zawiera nową informację, umieszczany jest na końcu. Dane korpusowe dotyczące szyku zdania z czasownikiem „podobać się” jednoznacznie wykazują wpływ statusu informacji na układ elementów w zdaniu. Oznacza to, iż czysto formalna analiza szyku zdania polskiego jest niewystarczająca. Ponadto, dane te wykazują zawodność intuicyjnych ocen możliwości występowania poszczególnych szyków wyrazowych.

Description

Sponsor

Keywords

Polish word order, functional sentence perspective, corpus-based linguistics, generative grammar

Citation

Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2008 (8), Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (5), pp. 83-89

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego