Stosunek Kościoła katolickiego do żydowskiej aktywności gospodarczej w Polsce międzywojennej w kontekście realizacji zasady spoczynku niedzielnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

The Attitude of the Catholic Church to the Economic Activity of lews in Inter-War Poland in the Context of Observance of the Rule of Sunday Rest

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 21, 2007, s. 263-283

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego