Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

Title alternative

Towards post-traditional community. Axel Honneth as critic of communitarian philosophy of politics

Abstract

This paper addresses basic assumptions of communitarian philosophy and it points out contradictions in communitarian reflection. Article concludes that conception of Axel Honneth’s post-traditional community is positive alternative for communitarian idea of community

Description

Sponsor

Keywords

community, communitarianism, post-traditional community, liberalism, conception of the individual, minority groups, Honneth, Taylor

Citation

Praktyka Teoretyczna 2010, nr 1, s. 27-40

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego