PŁYNNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 1996-2008

dc.contributor.authorGruszczyńska-Brożbar, Elżbieta
dc.date.accessioned2011-01-25T08:33:12Z
dc.date.available2011-01-25T08:33:12Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractArtykuł przedstawia problematykę płynności giełdowego rynku akcji jako wyznacznika rozwoju Giełda Papierów Wartościowych (GWP) w Warszawie w latach 1996-2008. Uwagę analityczną skoncentrowano na badaniu wskaźnika płynności oraz wartości obrotu akcjami na GPW, wykorzystując metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki zweryfikowano z danymi dotyczącymi modelowej giełdy, tj. giełdy w Nowym Jorku, oraz giełdy we Wiedniu, która jest najczęściej porównywana z polską giełdą. Stwierdzono, że GPW w Warszawie, mimo aprecjacji wartości obrotu wyrażonego w ujęciu dynamiki zjawisk, znajduje się nadal w fazie rozwoju. Świadczy o tym nie tylko dyspersja tego wskaźnika, ale również przebieg zmian współczynnika płynności obrotu. Niedojrzałość wtórnego obrotu akcjami została także potwierdzona przez dysproporcję między kapitalizacją a wartością obrotu oraz kształtowaniem się płynności w okresie apogeum kryzysu finansowego, tj. w 2008 r.pl_PL
dc.description.abstractThe paper focuses on the liquidity of the securities exchange market as a determinant of the development of the Warsaw Stock Exchange during 1996-2008. The main focus has been put on the liquidity ratio and the value of securities turnover at the Warsaw Stock Exchange that were analysed using a descriptive statistics method. The obtained results have been verified using the data from a model exchange i.e. the New York Stock Exchange and the Vienna Stock Exchange, the latter being most frequently compared to the Polish one. It has been found that despite the appreciation in the turnover value expressed as the dynamics of the phenomena, the Warsaw Stock Exchange is still at a developing stage. This finding is confirmed not only by the dispersion of that ratio, but also by the way in which the turnover liquidity ratio has been changing. The disproportion between capitalisation and the turnover ratio as well as the fluctuation in liquidity at the peak of the 2008 crisis is a further proof that the Warsaw Stock Exchange has not been yet fully fledged.pl_PL
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 137-149pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/859
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAM
dc.subjectGiełdapl_PL
dc.subjectStock exchangepl_PL
dc.subjectPapiery wartościowe wskaźnik płynnościpl_PL
dc.subjectLiquidity ratiopl_PL
dc.subjectWskaźnik wartościpl_PL
dc.subjectValue ratiopl_PL
dc.titlePŁYNNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 1996-2008pl_PL
dc.title.alternativeLIQUIDITY AS A DETERMINANT OF THE DEVELOPMENTpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
12. ELŻBIETA GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR RPEiS 1-2010.pdf
Size:
456.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.63 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego