Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Przedmiotem artykułu jest omówienie zasad opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków otrzymywanego przez osoby pełniące funkcje w postępowaniu upadłościowym (syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę). W publikacji omówiono opodatkowanie tych świadczeń podatkami: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.
Articles concerns taxation of remuneration granted to authorities conducting bankruptcy proceeding (e.g. trustee in bankruptcy, bankruptcy supervisor, bankruptcy administrator) in Poland. Publication discusses taxation of such income with personal income tax, corporate income tax as well as value added tax.

Description

Sponsor

Keywords

syndyk, nadzorca sądowy, zarządca, opodatkowanie, PIT, CIT, VAT, organy postępowania upadłościowego, bankruptcy authorities, taxation, administrator, trustee in bankruptcy, bankruptcy supervisor, bankruptcy

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4 s. 4-17

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego