Wokół "piosenki". Festiwal piosenki Radzieckiej w latach 1982-1984 w Zielonej Górze w perspektywie bezpieki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w latach 1982-1984 prowadzonych w ramach sprawy obiektowej "Piosenka".

Description

Sponsor

Keywords

Zielona Góra, Środkowe Nadodrze, Festiwal Piosenki Radzieckiej, Służba Bezpieczeństwa, Kultura w PRL

Citation

Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek (red.), W służbie władzy czy społeczeństwa. Wybrane problemy rozwoju kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989. Zielona Góra, Pro Libris, 2010, s. 111-121

ISBN

978-83-88336-78-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego