Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. IUBILAEI CAUSA LAUDATIO

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Wincenty Okoń, Pedagogika, Ludologia, Polskie Towarzystwo Badania Gier

Citation

Homo Ludens, nr 1/2009, ss.11-21

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego