Obraz Rosji Sowieckiej na łamach baptystycznego miesięcznika „Słowo Prawdy”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Adam Marszałek

Title alternative

Abstract

W artykule rekonstruowany jest obraz Rosji Sowieckiej przedstawiany na łamach baptystycznego miesięcznika „Słowo Prawdy” wydawanego w okresie międzywojennym w latach 1925-1939. Publikacje poświęcone Rosji Sowieckiej można podzielić na informacje, opowiadania literackie i artykuły analityczne. Zawierały one prawdziwy obraz sytuacji ludzi wierzących w Związku Sowieckim przedstawiając prześladowania religijne i propagowanie ateizmu.

Description

Sponsor

Keywords

baptyzm, Rosja Sowiecka

Citation

Jarosław Kłaczkow (red.), „Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 85-95.

ISBN

978-83-7611-361-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego