Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background). Selected Aspects

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Fututrologia i heurystuka (z posthumanistyka w tle). Wybrane zagadnienia

Abstract

Forecasting social phenomena can, in many ways, be difficult. The reason is that it is the nature of these phenomena to be closely and multilaterally linked with physical, biological, and other social phenomena. The main aim of this article is to present selected problems related to futurology. Although various research methods are presented in this text, the main focus was put to heuristic methods (their development, rules, ways of application ect.).
Prognozowanie zjawisk społecznych bywa pod wieloma względami utrudnione. Wynika to stąd, że w naturze tych zjawisk tkwi silne i wielostronne powiązanie z innymi zjawiskami społecznymi; ale nie tylko – także fizycznymi czy biologicznymi. Treścią publikacji jest przedstawienie wybranych problemów, z jakimi borykają się aktualnie – zwłaszcza w naukach społecznych (w tym także w naukach politycznych) – futurolodzy. Choć artykuł przedstawia różne metody badawcze, ich klasyfikacje itd., to skoncentrowano się przede wszystkim na metodach heurystycznych: ich genezie, zasadach, sposobie wykorzystania.

Description

Sponsor

Keywords

futurology, intuitive method, heuristics, time, posthumanities, futurologia, metoda intuicyjna, posthumanistyka, heurystyka, czas

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 7-26.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego