PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych, pod red. Lecha Dubela, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2003, ss. 490.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 295-297.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego