WYBRANE PROBLEMY GIEŁDOWEGO OBROTU TOWAROWEGO W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYPOWIEDZI DOKTRYNALNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Recenzja

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 69, 2007, z. 3, s. 233-242.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego