Europa skończona?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

The end of Europe?

Abstract

Globalne podeście do kwestii Europy – przyszłości kontynentu, szans wykorzystania potencjału rozwojowego, problemów związanych z integracją w ramach struktur polityczno-gospodarczych – wymaga przede wszystkim właściwego zarysowania obszarów strategicznych. Zatem główną ideą, tworząca ramy odniesienia dla tej pracy, było wyróżnienie czterech deficytów Europy (rozpatrywanej przez pryzmat Unii Europejskiej). Wyróżniono: deficyt gospodarczy; polityczny/przywództwa; bezpieczeństwa/militarny i deficyt ideologii. Krytyczna analiza tych czterech obszarów miała doprowadzić do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: czy Europa jest skończona? Paradoksem jest dwuznaczność pojęcia skończona, które z jednej strony można rozumieć jako pozbawiona przyszłości, ale równie dobrze jako kompletna, zupełna.

Description

Sponsor

Keywords

Europa, Unia Europejska, Deficyt gospodarczy Europy, Deficyt polityczny Europy, Deficyt bezpieczeństwa w Europie, Deficyt ideologii w Europie

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 15-30.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego