PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

1999

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na Jubileusz Profesora Zdzisława Dąbrowskiego, praca zbiorowa pod red. naukową Jerzego Tarajkowskiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, ss. 333.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 61, 1999, z. 2, s. 319-322.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego