Університет і держава Вивчення глобальних трансформацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kiev: Taxon

Title alternative

Abstract

У рамках пропонованої книги ми приймаємо за точку відліку кілька досить вільно взаємопов’язаних припущень. По-перше, вища освіта в її традиційній європейській формі фінансувалася переважно державою, а період її найвищого злету збігся з розвитком післявоєнної держави добробуту. По-друге, зараз ми виступаємо очевидцями зростання ролі виробництва, набуття, поширення й застосування знання у новонароджуваних знаннєвих суспільствах та економіках, з одного боку, а з іншого - спостерігаємо за досі традиційною роллю європейських систем вищої освіти у (дедалі вужчому, переструктурованому, врізаному) державному секторі. По-третє, ми стали свідками тиску глобальних сил як на національні політичні стратегії соціального забезпечення, так і на національні бюджети, і тиск цей супроводжується ідеями (й ідеалами) «мінімальної» або, останнім часом, «ефективної», «розумної» тощо держави, яка би брала на себе менше соціальних обов’язків, ніж післявоєнні західні системи соціального забезпечення. По-четверте, нині відбуваються загальні спроби переформулювати післявоєнний суспільний договір, котрий започаткував державу добробуту, якою ми її знаємо (разом зі знаною нам державною вищою освітою). Враховуючи всі ці припущення та багато інших супровідних чинників, спробуємо спрогнозува- ти, яким же буде майбутнє університетів. Що станеться з їхньою унікальністю в суспільстві, культурі, політиці й економіці? Що станеться з традиційною ідеєю (хоч вона має багато різних форм)університету в новому світі, до якого ми прямуємо?

Description

Sponsor

Keywords

Університет і нація-держава, Університет і держава добробуту, Глобалізація і держава добробуту, Нація-держава, університет у глобальну епоху, Глобалізація, державний сектор і вища освіта, вища освіта, Глобалізація, Юрген Габермас, Ульрих Бек, Зигмунт Бауман, Європейська інтеграція, Університет

Citation

Марек Квієк, Університет і держава. Вивчення глобальних трансформацій, Київ - Таксон - 2009

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego