Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

„Combination” – a mixed electoral system as a way to strengthen major political parties on the example of Lithuania

Abstract

Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły proporcjonalnej. Wyborca ma dwa głosy. W opracowaniu opisano też inne elementy systemu wyborczego i ich ewolucję. Głównym jednak pytaniem w badaniu było to czy wyniki wyborów w puli proporcjonalnej wprowadzają do parlamentu więcej partii, niż wyniki wyborów z puli większościowej. Okazuje się, że więcej partii i mniejsze partie dostają się do Sejmu właśnie dzięki formule większościowej. Przeczy to powszechnej tezie o tym, że formuła większościowa przyczynia się do zmniejszenia rozdrobnienia parlamentu i ułatwia utworzenie większościowego rządu. Ponadto, z obliczeń wynika, że druga tura, stosowana w puli większościowej, w 75% okręgów i tak potwierdza zwycięstwo kandydata, który zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze.
With the exception of the first transitional elections, since 1992 a mixed electoral system has been used in Lithuanian elections to parliament, in a variant called the combination or superposition. Half of the seats are filled according to the absolute majority formula, and the other half according to a proportional formula. The voter has two votes. The paper also describes other elements of the electoral system and its evolution. The main question in the survey, however, is whether the results of the elections in the proportional part bring more parties to the parliament than the majority part of the election results. It turns out that more parties and smaller parties get into parliament thanks to the majority formula. This contradicts the widespread thesis that the majoritarian formula helps reduce the fragmentation of parliament and facilitates a majority government. Moreover, the numbers show that the second round, used in the majoritarian part of the election, in 75% of districts confirms the victory of the candidate who came first in the first round.

Description

Sponsor

Keywords

Litwa, mieszany system wyborczy, wybory, kombinacja, superpozycja, Lithuania, mixed electoral system, election, combination, superposition

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 237-250.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego