Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Availability and publication of a picture of a nasciturus, a newborn baby, an infant and a child in light of the child welfare principle

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnienia dopuszczalności posługiwania się wizerunkiem małego dziecka oraz dopuszczalności publikowania tego wizerunku w taki sposób, by działania te nie godziły w zasadę dobra dziecka. Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wyrażenie przez przedstawiciela ustawowego zgody na publikację wizerunku małego dziecka, w szczególności noworodka i niemowlęcia, może być postrzegane jako działanie sprzeczne z dobrem dziecka. Rozważania obejmują problematykę wykorzystania wizerunku człowieka z czasu jego życia płodowego oraz wykorzystania wizerunku małego dziecka przez rodziców przez umieszczanie go na portalach społecznościowych.
The subject of this paper as an analysis of the permissibility of using a picture of a small child and a publication of such a picture, which may only be allowed if the child welfare has been protected. An attempt is made to answer the question whether a consent granted by a representative of a state authority to publish a picture of a child, an infant, or a newborn baby in particular, may amount to an act contrary to child welfare. The deliberations of the paper include issues such as using a picture of a human being from foetal life, or parents placing a picture of their small child on a social network page.

Description

Sponsor

Keywords

dobro dziecka, dobra osobiste, wizerunek, child welfare, picture of a child, personal interest

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 3, s.59-70

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego