PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

1999

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Jan Róg, Przemiany w stosunkach polsko-czeskich na pograniczu (na przykładzie Śląska Opolskiego), Opole 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 118

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 61, 1999, z. 2, s. 332-333.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego