Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych (CPP RPS 46/2013)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

System oświatowy w Polsce jest jednym z tych obszarów społeczeństwa, który w ostatnich dwudziestu latach zmieniał się szczególnie dynamicznie. Transformacji podlegały zarówno struktury organizacyjne (m.in. sieć szkolna, wprowadzono nowe zewnętrzne systemy egzaminowania uczniów, w tym nowy sposób organizacji matury i rekrutacji na wyższe uczelnie), jak i postawy młodzieży wobec edukacji (m.in. znacząco wzrosły aspiracje edukacyjne i poziom wykształcenia Polaków, a edukacja zaczęła być postrzegana jako istotny kapitał, w który warto inwestować). Aby jednak dobrze zrozumieć i interpretować przekształcenia zachodzące w edukacji, w tym również w poziomie aspiracji edukacyjnych, niezbędne jest dostrzeżenie tego co zmieniało/zmienia się poza nią w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-ekonomicznym. To ono bowiem w znaczącym stopniu determinuje tak zachowania młodzieży, jak i poczynania władz oświatowych. Wśród czynników, które przynajmniej dla porządku należy wymienić znajdują się: procesy modernizacji gospodarki oraz fluktuacje koniunktury gospodarczej, które wpływają na podaż i popyt n różne kwalifikacje i zawody, lokalne uwarunkowania rynku pracy – ze specyfiką poszczególnych segmentów gospodarczych, i wreszcie zmiany demograficzne, które w znaczącym stopniu determinują postawy młodzieży i decyzje władz oświatowych.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

CPP RPS Vol. 46 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-20.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego