Recenzje i omówienia

Loading...
Thumbnail Image

Date

1983

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Jerzy Kowalczyk , Sebastian Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej. Wrocław—Warszawa—Kraków— —Gdańsk 1973, ss. 358, il. 216.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Artium Quaestiones, nr II 1983, s. 179-182

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego