Ukraina w koncepcjach federacyjnych Leona Wasilewskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Secesja

Title alternative

Abstract

Artykuł przedstawia poglądy i koncepcje polityczne na kwestię ukraińską rozwijane przez Leona Wasilewskiego. W artykule analizowane są poglądy Wasilewskiego na proces formowania się narodu ukraińskiego, zasady polityki narodowościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, wschodnią granicę Polski i zasady federacji polsko-ukraińskiej w latach 1917-1921.

Description

Sponsor

Keywords

Leon Wasilewski, Ukraina, Józef Piłsudski, Koncepcja federacyjna

Citation

Michał Bohun, Janusz Goćkowski (red.), Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich. Kraków: Wyd. Secesja, 2000, s. 57-68.

ISBN

83-87345-76-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego